Hur kan vi så länge saknat svar på frågan om att köpa eller sälja först?

En av de vanligaste frågorna relaterat till bostadsmarknaden är huruvida man ska sälja eller köpa först. Enligt Boupplysningen är den vanligaste rekommendationerna från bankerna att sälja innan man köper nytt, men trots det är frågan problematiserad av flera i branschen. Till exempel skriver Fastighetsbyrån att individen själv måste bestämma utifrån hur stor belåningsgrad man har...

...och hur specifik man är kring den bostaden man letar efter. Har man stora lån och låga marginaler är det till exempel tryggare att sälja först, medan det är bättre att köpa först om man är ute efter en väldigt specifik bostad i ett särskilt område. Utmaningen är dock att väldigt många människor tickar i båda dessa kriterier - de har höga bolån som äter upp en stor del av mariginalen och de har höga krav på sitt nästa boende.

Vi har sedan starten av Movesta varit fixerade vid att lösa just detta problemet på bostadsmarknaden. Även om det går att argumentera för att den ekonomiska risken är den viktigaste att undvika - vilket är orsaken till bankernas rekommendation om att sälja först - så har vi sett tillräckligt många människor som inte lyckas hitta sin nästa bostad innan de tvingas flytta ut och lämna plats åt de nya ägarna, vilket gör att många ändå väljer att köpa innan de har sålt.

För ett år sedan, när marknaden var starkt uppåtgående, pratade vi med många personer som helt enkelt inte lyckats köpa sin nästa bostad på grund av att budgivningarna blivit allt för aggressiva och sprungit ifrån dem. När de inte lyckats köpa något nytt i tid hamnade de istället i ett provisoriskt boende som kunde vara allt ifrån ett långtidshotell till att stuva in sig hos någon vän eller familjemedlem under en mellanperiod. Och inte nog med det, under hela perioden från det att de sålde tills de väl hittade en ny bostad fortsatte priserna att öka och deras förutsättningar att vinna nästa budgivning med samma betalningsförmåga minskade i samma takt.

Det var 2020 och 2021.

Nu när marknaden har vänt har problemet fått lite annan karaktär. Till exempel präglas marknaden av inlåsningseffekter till följd av till exempel försäljningsklausuler och scenariot med skenande budgivningar har blivit allt mer sällsynt, men problemet finns fortfarande kvar. I den nuvarande marknaden är det istället passitiviteten, dvs. att många säljare avvaktar med att sälja i väntan på en bättre marknad, som kan göra det svårt för den som nyss har sålt att faktiskt hitta sitt nästa drömboende innan frånträdet.

De flesta som har köpt en bostad känner också igen sig i att ha skrivit en lång krav- eller önskelista på den bostaden de letar efter. Även om det inte handlar om några orimliga kriterier fylls listan snabbt på med önskemål om kvällssol, antal sovrum, sällskapsytor, uppvärmningssystem, underhållsbehov, avstånd till skola och utförda renoveringar. I många områden är omsättningen på bostäder med just de kriterierna så låg att det kan dröja månader - ibland år - mellan det att objekten kommer ut till försäljning. Det gör det såklart svårare för den köparen som också behöver tajma sin egen bostadsförsäljning och detta problemet verkar finnas oavsett om marknaden går upp eller ned.

Vi vet ingen annan bransch som utsätter vanliga privatpersoner för så mycket risk som bostadsmarknaden och vi tycker det är märkligt att de flesta fortfarande accepterar att utstå antingen den ekonomiska risken eller risken att helt sakna bostad i samband med en flytt. Bostadsbranschen borde inte vara sämre än till exempel bilbranschen som länge har drivits med budskapet att det går att lämna in den gamla bilen när man köper en ny. Det är precis av den anledningen som vi driver Movesta.


Rekommenderade artiklar

VECKANS LÅSNING: Eshan hamnade i kläm när han köpte nyproduktion

Vi är besatta av att lösa problemen med den traditionella bostadsmarknaden. Vi arbetar varje dag med att lösa de inlåsningar som skapas när människor behöver göra inte bara en, utan två, av deras livs största affärer i samma ögonblick för att undvika att sätta sig i en ekonomisk utsatt situation - helt enkelt för att ge människor möjlighet att flytta riskfritt. I miniserien “Veckans låsning” berättar vi om de låsningar som vi pratar om med våra kunder och som är verkliga problem för vanliga människor. Problem som vi kämpar för att lösa.

Kundberättelser

2 min läsning

Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Kunskapsbank

2 min läsning

Marknadstrender kommer och går - men behovet att flytta består

Bostadsmarknaden har under de senaste åren präglats av en relativt konstant uppgång och många bostadsägare har haft förmånen att se sina investeringar öka i värde år efter år. Visst har vi haft några avvikande år, som när amorteringskravet infördes, men på det stora hela har de flesta vant sig vid tanken om att bostaden ska vara en säker investering. Tron på ständigt stigande priser...

Insikter

2 min läsning

Därför erbjuder vi ett nytt sätt att sälja bostäder

Bostadsmarknaden i Sverige står inför många utmaningar. Unga människor har svårt att komma in och inlåsningseffekter skapar en situation där många äldre tvingas att sitta kvar i en för stor bostad som inte längre passar deras levnadssituation. Vi vill förändra det genom att skapa större rörlighet och snabbare flyttkedjor.

Insikter

8 min läsning