Hur hanterar du försäljningen när någon du älskar har gått bort?

Att behöva ta hand om ett dödsbo när någon du älskar har gått bort kan kännas tungt av både emotionella och praktiska skäl. I vissa fall lämnar personen efter sig mängder med tillhörigheter som kan kännas svårt att hantera och processen...

...kring försäljning kräver både tid och projektledning från dig som närstående, i en tid då du helst av allt vill hantera sorgen tillsammans med nära och kära. Här ger vi våra bästa tips till hur du tar dig igenom processen:

1. Fundera över hur mycket tid och energi du vill investera i försäljningen.

Att driva en försäljningsprocess kräver en del projektledning för att koordinera allt från tömning, städning, att hitta en mäklare, förbereda inför fotografering och visningar, besvara frågor från eventuella spekulanter, hålla löpande kontakt med mäklaren och att fysiskt infinna sig vid kontraktsskrivningarna. Om du är beredd att investera det som krävs för att driva den processen ska du självklart göra det, men ställ dig frågan om det faktiskt kan vara värt det att lämna över hela eller delar av ansvaret till någon som kan hjälpa dig.

2. Prata öppet med de andra dödsboägarna och försök komma överens om en process som passar er.

Om ni är flera dödsboägare som ska samarbeta och dela på arvet är det viktigt att ni pratar med varandra om era respektive förväntningar samt hur mycket tid ni är villiga att investera i processen. Kanske har ni olika svåra livspussel eller bor olika långt ifrån dödsboet, vilket gör att ni kommer ha olika förutsättningar för att engagera er? Det behöver inte vara ett problem, men prata med varandra innan det uppstår någon konflikt.

3. Bestäm om det är viktigast att få klart processen snabbt, eller om ni är beredda att vänta in marknaden och förbättra vinsten.

Om ni helst vill sälja dödsboet snabbt för att kunna gå vidare är det kanske bäst att komma igång med processen så fort som möjligt. Har ni istället kommit överens om att ni vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att maximera vinsten från försäljningen kan det finnas ett värde i att avvakta tills den nuvarande marknaden har stabiliserat sig. Kan det i så fall vara värt för er att hyra ut bostaden tills läget känns bättre? Eller ska ni passa på att renovera och förbättra skicket för att öka värdet på bostaden istället?

4. Ta hjälp i det arbetet som inte känns lustfyllt.

Beroende på din och de andra dödsboägarnas situation kan vissa delar av processen kännas extra tung att driva, så som städning och utrensning av den bortgångnes tillhörigheter. Glöm inte bort att det finns hjälp att få och be om hjälp med det som faktiskt bara känns jobbigt.

5. Ta hand om dig själv och om varandra.

Både du och de andra dödsboägarna kommer troligtvis gå igenom många olika känslor under processens gång - och sorgearbetet kan te sig väldigt individuellt. Glöm därför inte bort att lyssna på dina egna och varandras behov, så att ni kan hjälpa varandra genom denna svåra period.

Och du, om du vill ha hjälp att sälja ett dödsbo får du gärna höra av dig. Vi hjälper dig efter dina behov - vare sig det handlar om att projektleda försäljningen, boka in externa tjänster, hitta en mäklare eller att garantera försäljningen med hjälp av vår Säljgaranti.


Rekommenderade artiklar

VECKANS LÅSNING: Eshan hamnade i kläm när han köpte nyproduktion

Vi är besatta av att lösa problemen med den traditionella bostadsmarknaden. Vi arbetar varje dag med att lösa de inlåsningar som skapas när människor behöver göra inte bara en, utan två, av deras livs största affärer i samma ögonblick för att undvika att sätta sig i en ekonomisk utsatt situation - helt enkelt för att ge människor möjlighet att flytta riskfritt. I miniserien “Veckans låsning” berättar vi om de låsningar som vi pratar om med våra kunder och som är verkliga problem för vanliga människor. Problem som vi kämpar för att lösa.

Kundberättelser

2 min läsning

Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Kunskapsbank

2 min läsning

Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Kunskapsbank

2 min läsning

Så minskar du risken i bostadsaffären

Vi har tagit fram Movestas Säljgaranti för att det ska vara helt tryggt och riskfritt för dig som ska köpa en ny bostad, samtidigt som du fortfarande ska ha möjlighet att få ett så bra slutpris som möjligt. Med andra ord är det garantipriset du får från oss det lägsta möjliga priset, dvs. ditt "worst case", om ingen annan köpare hittas som betalar högre. Med andra ord kan du börja leta efter en ny bostad och räkna på din betalningsförmåga utifrån garantipriset redan innan bostaden är såld. Här har vi samlat våra bästa tips för en trygg bostadsaffär.

Kunskapsbank

2 min läsning

Har du koll på vad som gäller om du inte kan tillträda din nya bostad?

I de allra flesta köpekontrakt finns en klausul som behandlar vad som gäller vid kontraktsbrott, till exempel om någon av parterna inte vill eller kan fullfölja det köp som de tidigare kommit överrens om, men vi som är i branschen blir ofta förvånade över att både säljare och köpare saknar förståelse för vad den klausulen faktiskt innebär. I förlängningen innebär det att många köpare tar mer risk än vad de är medvetna om och kan försättas i en allvarlig situation om de inte kan tillträda som planerat. Här reder vi ut vad som faktiskt gäller och hur du som köpare kan få full kontroll på situationen.

Kunskapsbank

4 min läsning