Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Marknadsvärderingen som du får från oss eller av din mäklare är baserad på den specifika bostaden per dagens datum. Marknadsvärderingen presenteras generellt som ett spann, dvs. en lägre och en övre gräns, som indikerar det pris en köpare rimligtvis skulle betala för din bostad. En marknadsvärdering är aldrig exakt, utan ska snarare ses som en indikation om ett förväntat försäljningspris - i slutändan är det upp till den öppna marknaden att besvara vad bostaden faktiskt säljs för.

När vi bedömer marknadsvärdet tar vi hänsyn till flera olika faktorer:

  1. Rådande marknadsläge - Vi omvärldsbevakar på daglig basis för att kunna se trender och uppskatta hur dessa påverkar värderingen på din bostad.
  2. Liknande försäljningar i närområdet - Vi jämför med bl a. storlek, antal rum, våningsplan, skick, försäljningstider och budgivningar.
  3. Utbud och efterfrågan i närområdet - Vi undersöker hur många bostäder som finns till salu i området påverkar den förväntade efterfrågan på just din bostad.
  4. Skicket på just din bostad - Vi utvärderar hur din bostad förhåller sig till andra bostäder som sålts eller som är till salu. Normalt kollar vi på till exempel våtrum, kök och tak, vilket är sådana delar där stora renoveringskostnader kan föreligga för en köpare.

Om vi kan säkerställa en korrekt och rättvis bedömning av marknadsvärdet för din bostad kan vi i nästa steg ta fram ett garantipris.

I total motsats till marknadsvärderingen innebär garantipriset en definitiv försäljning och motsvarar det absolut lägsta priset som du kommer få för din bostad. Vi betalar ut garantipriset om fem månader om du inte får ett bättre bud på den öppna marknaden innan dess. När vi räknar ut garantipriset behöver vi alltså även ta hänsyn till vad vi tror att bostaden är värd om fem månader, vilket på en nedåtgående marknad innebär att garantipriset blir lägre än marknadsvärderingen.

Logiken är genkel: Om du inte får ett högre bud på den öppna marknaden blir vi per automatik den högsta budgivaren på bostaden, vilket då motsvarar det faktiska marknadspriset.

Vi vill alltid att du ska få betalt i enlighet med vad bostaden är värd, vilket vi säkerställer genom att ge dig gott om tid att sälja på den öppna marknaden. Men, som bekant kan marknaden svänga snabbt och om värdet på din bostad går ner under försäljningsperioden vill vi att du ska ha ditt garantipris säkrat. Och att du ska kunna sova gott om natten.


Rekommenderade artiklar

VECKANS LÅSNING: Eshan hamnade i kläm när han köpte nyproduktion

Vi är besatta av att lösa problemen med den traditionella bostadsmarknaden. Vi arbetar varje dag med att lösa de inlåsningar som skapas när människor behöver göra inte bara en, utan två, av deras livs största affärer i samma ögonblick för att undvika att sätta sig i en ekonomisk utsatt situation - helt enkelt för att ge människor möjlighet att flytta riskfritt. I miniserien “Veckans låsning” berättar vi om de låsningar som vi pratar om med våra kunder och som är verkliga problem för vanliga människor. Problem som vi kämpar för att lösa.

Kundberättelser

2 min läsning

VECKANS LÅSNING: Lång kedjeeffekt när Inger ska köpa bostad.

Vi är besatta av att lösa problemen med den traditionella bostadsmarknaden. Vi arbetar varje dag med att lösa de inlåsningar som skapas när människor behöver göra inte bara en, utan två, av deras livs största affärer i samma ögonblick för att undvika att sätta sig i en ekonomisk utsatt situation - helt enkelt för att ge människor möjlighet att flytta riskfritt. I miniserien “Veckans låsning” berättar vi om de låsningar som vi pratar om med våra kunder och som är verkliga problem för vanliga människor. Problem som vi kämpar för att lösa.

Kundberättelser

2 min läsning

Så minskar du risken i bostadsaffären

Vi har tagit fram Movestas Säljgaranti för att det ska vara helt tryggt och riskfritt för dig som ska köpa en ny bostad, samtidigt som du fortfarande ska ha möjlighet att få ett så bra slutpris som möjligt. Med andra ord är det garantipriset du får från oss det lägsta möjliga priset, dvs. ditt "worst case", om ingen annan köpare hittas som betalar högre. Med andra ord kan du börja leta efter en ny bostad och räkna på din betalningsförmåga utifrån garantipriset redan innan bostaden är såld. Här har vi samlat våra bästa tips för en trygg bostadsaffär.

Kunskapsbank

2 min läsning

Har du koll på vad som gäller om du inte kan tillträda din nya bostad?

I de allra flesta köpekontrakt finns en klausul som behandlar vad som gäller vid kontraktsbrott, till exempel om någon av parterna inte vill eller kan fullfölja det köp som de tidigare kommit överrens om, men vi som är i branschen blir ofta förvånade över att både säljare och köpare saknar förståelse för vad den klausulen faktiskt innebär. I förlängningen innebär det att många köpare tar mer risk än vad de är medvetna om och kan försättas i en allvarlig situation om de inte kan tillträda som planerat. Här reder vi ut vad som faktiskt gäller och hur du som köpare kan få full kontroll på situationen.

Kunskapsbank

4 min läsning

Att tänka på när du ska byta bostad i en volatil marknad

Bostadsmarknaden har tagit en ordentlig smäll av stigande inflation, ökade räntor och den pågående energikrisen och i decemberrapporten från Valuegard framgick att genomsnittsbostaden i Sverige har sjunkit med -11,6 procent det senaste året. Men, trots att marknaden pekar fortsatt nedåt kan det ske händelser i livet som gör att det faktiskt är nödvändigt att sälja ändå. Här listar vi våra bästa tips för dig som ska sälja på dagens marknad.

Kunskapsbank

2 min läsning