Har du koll på vad som gäller om du inte kan tillträda din nya bostad?

I de allra flesta köpekontrakt finns en klausul som behandlar vad som gäller vid kontraktsbrott, till exempel om någon av parterna inte vill eller kan fullfölja det köp som de tidigare kommit överrens om, men vi som är i branschen blir ofta förvånade över att både säljare och köpare saknar förståelse för vad den klausulen faktiskt innebär. I förlängningen innebär det att många köpare tar mer risk än vad de är medvetna om och kan försättas i en allvarlig situation om de inte kan tillträda som planerat. Här reder vi ut vad som faktiskt gäller och hur du som köpare kan få full kontroll på situationen.

I köpekontraktet står det oftast att motparten har rätt till skälig ersättning om du begår ett kontraktsbrott, men vad som är skäligt bestäms av den specifika situationen och utgår från de förluster som du orsakar säljaren. Om ditt kontraktsbrott till exempel innebär att säljaren behöver sälja bostaden till ett lägre pris till en annan köpare, behöver din ersättning täcka dels mellanskillnaden från det pris ni tidigare kommit överens om dels och alla övriga kostnader för försäljningen (t.ex. mäklararvodet). Till övriga kostnader räknas även ökade driftskostnader som säljaren får till följd av att ditt kontraktsbrott.

Om omförsäljningen sker till ett högre pris kan mellanskillnaden räknas av för att täcka upp för merkostnaderna, men i en nedåtgående marknad är risken såklart stor att omförsäljningen blir till sämre förutsättningar för säljaren, än vad det var när ni ingick köpekontraktet. Det innebär att risken för stora skadeståndsbelopp är ännu större nu än vad de varit de senaste åren och det har blivit allt mer vanligt att köpare förhandlar in särskilda villkor i köpekontraktet för att undvika risken med skadestånd. Till exempel går det för dig som köpare att villkora att din befintliga bostad ska säljas för ett visst belopp eller att banken behöver bevilja lånet för att köpekontraktet ska vara gilltigt. Det är dock inte alltid som säljaren accepterar sådana vilkor, eftersom det tar bort garantin för deras del om att bostaden faktiskt är såld.

De flesta köpare som ångrar ett bostadsköp får rekommendationen att fullfölja köpet och själv kontakta en mäklare för att genomföra försäljningen. På det sättet uppstår inga merkostnader eller förluster för säljaren och därmed inte heller någon skadeståndsskyldighet för dig som köpare. Om du däremot inte kan tillträda, till exempel om du inte har lyckats frigöra tillräckligt med likvid inför tillträdet eller om banken nekar lånet till följd av att den egna bostadsförsäljningen inte gått som planerat, kan det uppstå en väldigt kostsam situation för dig som köpare.

Vi rekommenderar därför alltid att du som bostadsköpare ska säkerställa din betalningsförmåga innan du skriver under ett köpekontrakt, vilket är anledningen till att vi tagit fram erbjudandet med vår Säljgaranti. Genom Säljgarantin kan du nämligen ansöka om ett garantipris som gör att du med säkerhet vet vad du minst kommer få betalt för den bostaden du vill sälja och på så sätt räkna ut vilket maxpris du kan betala för nästa bostad. Vi vill att du ska kunna genomföra ditt nästa bostadsköp och vara trygg i att du kommer kunna fullfölja tillträdet när dagen väl kommer.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Källor:
https://enklajuridik.se/avbrutet-bostadskop/


Rekommenderade artiklar

VECKANS LÅSNING: Eshan hamnade i kläm när han köpte nyproduktion

Vi är besatta av att lösa problemen med den traditionella bostadsmarknaden. Vi arbetar varje dag med att lösa de inlåsningar som skapas när människor behöver göra inte bara en, utan två, av deras livs största affärer i samma ögonblick för att undvika att sätta sig i en ekonomisk utsatt situation - helt enkelt för att ge människor möjlighet att flytta riskfritt. I miniserien “Veckans låsning” berättar vi om de låsningar som vi pratar om med våra kunder och som är verkliga problem för vanliga människor. Problem som vi kämpar för att lösa.

Kundberättelser

2 min läsning

Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Kunskapsbank

2 min läsning

Hur skiljer sig garantipriset från marknadsvärderingen?

Vi får mycket frågor kring hur garantipriset förhåller sig till marknadsvärderingen för din bostad. Här förklarar vi hur det fungerar!

Kunskapsbank

2 min läsning

Så minskar du risken i bostadsaffären

Vi har tagit fram Movestas Säljgaranti för att det ska vara helt tryggt och riskfritt för dig som ska köpa en ny bostad, samtidigt som du fortfarande ska ha möjlighet att få ett så bra slutpris som möjligt. Med andra ord är det garantipriset du får från oss det lägsta möjliga priset, dvs. ditt "worst case", om ingen annan köpare hittas som betalar högre. Med andra ord kan du börja leta efter en ny bostad och räkna på din betalningsförmåga utifrån garantipriset redan innan bostaden är såld. Här har vi samlat våra bästa tips för en trygg bostadsaffär.

Kunskapsbank

2 min läsning

Att tänka på när du ska byta bostad i en volatil marknad

Bostadsmarknaden har tagit en ordentlig smäll av stigande inflation, ökade räntor och den pågående energikrisen och i decemberrapporten från Valuegard framgick att genomsnittsbostaden i Sverige har sjunkit med -11,6 procent det senaste året. Men, trots att marknaden pekar fortsatt nedåt kan det ske händelser i livet som gör att det faktiskt är nödvändigt att sälja ändå. Här listar vi våra bästa tips för dig som ska sälja på dagens marknad.

Kunskapsbank

2 min läsning