Integritetspolicy

Movesta värnar om din personliga integritet. Movesta arbetar därför aktivt för att din integritet ska vara skyddad när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Movesta är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar levande fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, exempelvis genom namn, personnummer, adress men även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) utgör personuppgifter under förutsättning att de kan kopplas samman till en fysisk person.

Med behandling av personuppgifter avses allting som sker med personuppgifterna. Det omfattar bland annat hur de samlas in, lagras, ändras, raderas och utlämnas.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig. Vi behöver dina personuppgifter för bland annat följande ändamål: För att ta registrera dig som kund hos oss och kunna erbjuda dig våra tjänster (vi samlar enbart in namn, adress, mobiltelefonnummer och mailadress). För att via SMS kunna avisera påminnelser (skickas till ditt mobiltelefonnummer). För att kunna skicka marknadsföring t.ex. nyhetsbrev, SMS (skickas till din e-postadress, till ditt mobiltelefonnummer och/eller till din postadress). För att kunna svara på dina frågor och för att informera dig om nya eller ändrade tjänster (kommunikation med dig sker via din e-postadress eller din postadress).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. I de fall särskilda lagregler föreskriver viss lagringstid följer vi denna specifika tid för sparande av dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar, eller har tillgång till, om dig (registerutdrag). För att ingen annan ska kunna ges tillgång till dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär registerutdrag.

Movesta är skyldiga att ha korrekta och aktuella personuppgifter om dig. Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära rättelse eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse.

Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig raderas när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in. Movesta tar bort uppgifter om dig när dessa inte längre behövs, men kan på grund av annan lagstiftning vara skyldiga att spara data om dig för att uppfylla lagkrav.

Du har rätt att invända mot sådan behandling av uppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Du har även rätt att invända mot direktmarknadsföring.

Du kan begära att få ta del av de personuppgifter som du själv har tillhandahållit och som Movesta behandlar elektroniskt, genom en elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

För att göra någon av dina rättigheter gällande kontakta gdpr@movesta.se.

Du har också alltid rätt att lämna in ett klagomål eller lämna in anmälan om överträdelser av GDPR till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Movestas anställda som behöver ta del av dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Movesta kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysnings- eller inkassoföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen. I kommunikation med dig som kund via webben skyddar vi dina uppgifter med hjälp av kryptering via SSL. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Cookies

Movesta webbsida använder cookies för att förbättra din upplevelse och öka funktionaliteten. En cookie är en liten textfil som sparas och under efterföljande besök, hämtas från din dator eller mobil. Movesta använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personlig information, eller för att lämna ut uppgifter till tredje part. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (sessions cookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid, dock längst 12 månader. Session cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder permanenta cookies för att spara dina val. Så här kontrollerar och förhindrar du lagring av cookies Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobil via din webbläsare. Instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies finns under ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att stänga av cookies helt, eller att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobil. Observera att om du väljer att stänga av cookies kommer du inte att kunna ta del av alla funktioner på siten.

Kontakta oss

Om du har någon fråga eller fundering kring hur vi hanterar dina personuppgifter, eller vill göra någon av dina rättigheter gällande kan du kontakta oss på gdpr@movesta.se