Movestas Säljgaranti

Ett verktyg för dig som mäklare!

Ansök om ett Garantipris för din kunds bostad på 3 minuter.

Kom igång

Att få ett erbjudande om garantipris för din kunds bostad är helt kostnadsfritt. Du lämnar endast dina egna kontaktuppgifter och vi kommer inte att kontakta bostadsägaren utan ditt medgivande.

Vilka är Movesta?

Vad är Movestas säljgaranti?

Hur beräknas garantipriset?

Så fungerar försäljningen!

Vad Säljgarantin innebär för dig

Med vår Säljgaranti hjälper vi dig att hjälpa dina kunder och att göra bättre affärer. Genom att addera erbjudandet om Säljgarantin kan du:

  • Trygga säljare som upplever marknaden som riskfylld
  • Säkra din egen provision för förmedlingsuppdraget
  • Få igång budgivare som ännu inte sålt sin befintliga bostad
  • Slippa försäljningsklausuler i de affärer som blir av

Hur det fungerar

Med vår Säljgaranti utlovar vi ett garantipris till säljaren som betalas ut fem månader efter kontraktsskrivning - om ingen annan köper bostaden till bättre villkor innan dess. På så vis tar vi bort risken för säljaren som tryggt kan gå vidare med ett nästa bostadsköp, samtidigt som vi ger dig som mäklare möjlighet till förstklassig service till dina kunder.

Säljgarantin kan användas vid sidan av ditt förmedlingsuppdrag och tack vare vårt upplägg fungerar den även för bostadsrätter vars stadgar nekar medlemskap för juridisk person. Kontakta oss så berättar vi mer!

Garantipriset

Movesta är i grunden ett techbolag som utvecklar teknik för värdering av bostäder. Värderingen baseras på data om rådande marknadsläge, liknande försäljningar i området, bostadens skick samt utbud och efterfrågan i närområdet. Värderingen ligger till grund för den säljgaranti som vi kan erbjuda din kund och ligger generellt några procent under värderingen. Med andra ord fungerar garantipriset som ett "lägsta tänkbara scenario" för säljaren, samtidigt som vi gemensamt arbetar för att sälja bostaden för minst det värderade marknadspriset.

Använd för både säljare och köpare

För säljare

Du kan erbjuda Säljgarantin i samband med dina intag eller under tiden fram till den första visningen. När första visningen har passerat blir garantipriset generellt lägre än tidigare, eftersom bostaden då redan har exponerats på marknaden.

För köpare

Om du har besökare på visningen som upplever det riskfyllt att lägga ett bud innan de själva sålt sin befintliga bostad kan du hänvisa dem till säljgarantin. När de fått ett garantipris från oss kan de tryggt fortsätta köpet tillsammans med dig.

Vi tror på ett nära samarbete

Vi tror på ett nära samarbete med dig som mäklare och du behöver aldrig oroa dig för att vi ska kontakta din kund utan att ha pratat med dig först. I dialog med dig kan vi ta fram ett garantipriserbjudande för alla dina kunder, som du själv kan föra vidare när du upplever att läget är rätt. Vi vet att alla kunder inte är i behov av tjänsten, men vem vill inte veta vilket pris de kan bli garanterade i försäljningen tillsammans med dig? Ingenting är bindande förrän vi skriver kontrakt.

Ansök via formuläret här.

Vanliga frågor

Fungerar Säljgarantin på objekt som redan ligger ute på marknaden?

Svar:

Ja och nej. Eftersom risken kring försäljningen ökar om bostaden haft flera visningar men ändå inte blivit såld, är det sämre för säljaren att låsa upp sin Säljgaranti sent i processen. Garantipriset blir helt enkelt lägre. För bästa möjliga Säljgaranti rekommenderar vi därför att ansöka redan innan säljprocessen påbörjas.

Kan jag hänvisa en spekulant till Säljgarantin även om hen redan har förmedlingsuppdrag med en annan mäklare?

Svar:

Självklart! Vi konkurrerar inte med den mäklaren utan fungerar snarare som ett verktyg som även den mäklaren kan använda sig av. Om du vill ansöka om ett garantipris till din spekulant kan du informera om den andra mäklaren i fältet “kommentar”, så tar vi dialogen med den mäklaren vidare.

Är det jag som mäklare, eller säljaren själv, som ska ansöka om Säljgarantin?

Svar:

Du väljer själv om du vill agera som mellanhand för din säljare eller om du vill hänvisa säljaren att ta direkt kontakt med oss. Oavsett kommer vi jobba för full transparens oss parter emellan och om du har förmedlingsuppdrag med säljaren kommer vi gå igenom alla detaljer med dig, så att du vet hur du ska förhålla dig till Säljgarantin under försäljningsprocessen.

Hur påverkas försäljningsprocessen av att säljaren använder sig av Säljgarantin?

Svar:

Det är främst två saker som skiljer sig från den traditionella processen. Det första är att avtalsstrukturen ser något annorlunda ut, så du behöver använda dig av våra avtal vid kontraktsskrivningarna. Det andra är att ni redan har en garanterad köpare när försäljningsprocessen inleds (🎉 !!) och sätter därmed en tydlig lägsta nivå för andra bud som kommer in. Glöm underbud, försäljningsklausuler och oro för säljaren - med Säljgarantin som trygghet kan det bara bli bättre!

Fungerar Säljgarantin på bostadsrätter, även om stadgarna utesluter juridisk person?

Svar:

Ja! Tack vare vårt avtalsupplägg fungerar tjänsten utmärkt för alla typer av bostäder - även bostadsrätter. Kontakta oss direkt så berättar vi mer!

Vad kostar säljgarantin?

Svar:

Säljgarantin kostar ingenting för dig som mäklare, men säljaren betalar en avgift för tjänsten till oss efter avslutad försäljning. När du som mäklare erbjuder säljgarantin vid sidan av ditt befintliga förmedlingsuppdrag är säljarens avgift 1 % av försäljningspriset, vilket dras från likvidavräkningen vid frånträdet. Säljaren betalar alltså ingenting förrän i det ögonblicket som pengarna för bostadsförsäljningen faktiskt ramlar in på kontot.

Observera att vi också har ett paketerbjudande där vi inkluderar mäklararvodet i priset. Då ligger avgiften generellt mellan 2 - 4 % av försäljningspriset.

Hur fungerar det med min provision?

Svar:

När du erbjuder Säljgarantin vid sidan av din ordinarie mäklartjänst är det du som tecknar förmedlingsuppdraget och bestämmer ersättningsmodellen med säljaren, precis som vanligt. Avgiften för säljgarantin läggs utöver provisionen och baseras på slutpriset i försäljningen.